Baleset elkerülés, az állványozás szabályai

Az építkezéseken dolgozók az egyéb gazdasági ágazatokhoz képest fokozottan magas baleseti és egészségügyi kockázatnak vannak kitéve. A balesetek leggyakoribb oka egész Európában a magas helyekről történő lezuhanás, mely jelentős része a védelmi intézkedések hibás koordinációjára vezethető vissza.

Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány alapvető biztonsági szabályt melyek segíthetnek csökkenteni az állványon történő belesetek előfordulásának esélyét.

A szabályok speciálisan az állványok felállítására és azok használatára vonatkoznak.
(Nem térnek ki az állványon végzett munkához szükséges biztonsági felszerelésekre, melyre egy további cikkünkben térünk ki részletesen.)

Mire kell ügyelni az állvány felállítása során?

Szakértő kivitelezők

Az építkezések során az állványokat kizárólag csak azok a munkavállalók állíthatják fel, alakíthatják át és bonthatják le, akik erre megbízást kaptak. (Más munkavállaló szigorúan csak ellenőrzés alatt, külön jóváhagyás és tájékoztatás után végezhet az állványokon kisebb átalakításokat.)

Elemek ellenőrzése

Az állvány felállítása előtt, annak valamennyi felhasználásra szánt elemét szakértőnek kell ellenőriznie, hogy bizonyos legyen: nincsenek rajta nyilvánvaló hiányosságok, minőségbeli hibák, melyek veszélyeztetnék az állvány stabilitását.

Gyártói utasítások szigorú betartása

Az állvány felállítása során mindenkor be kell tartani a gyártó utasításait. Ellenkező esetben nem garantált a felállított szerkezet stabilitása.

Teljesség biztosítása

Az építésre tervezett állványokat a rajtuk történő munkavégzés előtt mindig teljes egészében fel kell építeni. A hiányosan felépített, vagy részlegesen lebontott állványokon történő munkavégzés balesetveszélyes és tilos!

Stabil alapra építés

Azokat az állványokat, amik a földre épülnek (tehát nem függőállványok), kizárólag stabil, azaz teherbíró és mozdíthatatlan alapra szabad felépíteni. Ez esetenként lehet láblemez, élfa, vagy akár palló is. Téglát, ládát, raklapot és egyéb könnyen elmozduló elemeket szigorúan tilos az állvány alapjaként használni.

Az állvány rögzítése

A stabil alapra épített állványt elengedő kitámasztással, vagy keretszerkezettel rögzíteni. Fontos azonban, hogy a rögzítést, ahogyan a kikötéseket is, mindig kizárólag az állvány lebontása során, azzal összhangban szabad eltávolítani.

Ha a homlokzati állvány építése nem stabil alapra történik, például mobil-, vagy bakállvány esetében, úgy az állványt mindenképp rögzíteni kell (nyomás- és húzásállóan) a felállványozandó objektumhoz. Ilyen esetben ráadásul fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az állvány hálóval, ponyvával vagy védőfallal történő beborítása esetén, szeles időben fokozódik az állvány terhelése.

Az állványzat fontos paraméterei

  • Fontos, hogy az állványzat az épület teljes szélességét szorosan lefedje, valamint ne tudjon se leesni, se kifordulni, vagy elmozdulni, vagy erősen elhajolni.
  • Az állványzatnak el kell érnie a 40 cm-es szélességet. Abban az esetben, ha beton-, fal-, vagy esetleg kőfaragó mozgatási, vagy összekapcsolási munkák fognak történni, minimum 60 cm széles állványra lesz szükség.
  • Ha az állvány mérete eléri a 2 méteres zuhanási magasságot, kötelező azt mell-, közép- és lábkorláttal felszerelni annak érdekében, hogy minimalizálva legyen a leesés esélye.
  • A munkaállványon az állványzat és az állványozandó épület között alapesetben legfeljebb 30 cm távolság lehet. Erősen tagolt homlokzat, vagy előfalazás esetében ez a távolság legfeljebb 40 cm lehet.
  • A fogóállványt legfeljebb 3 méterrel lehet elhelyezni a perem alatt és legalább 50 centiméter magas védőszegéllyel kell ellátni.

Biztonságos járhatóság

Valamennyi állvány esetében lényeges, hogy azon biztosítva legyen a gyors és biztonságos elhagyás és megközelíthetőség lehetősége. Ezért az állványon mindig kell, hogy legyen biztosan járható feljárat, vagy folyosó, mely veszélytelen közlekedést tesz lehetővé az állványzaton. Ilyen például a létra, a lépcsőtorony, a külső lépcső, vagy a függőleges, szorosan az állványhoz rögzített létra.

Láthatóság és jelzések

A közlekedési úton, vagy az út mellett felépített állványokat minden esetben figyelemfelhívó jelzéssel, vészvilágítással kell ellátni, illetve sok esetben szükséges lehet az ütközésvédelem kialakítása is. Erre vonatkozóan a Közlekedési Felügyelet előírásai nyújtanak mindig pontos tájékoztatást.

Használat előtti ellenőrzés

Az állványt, annak felépítése után, a használatba vétel előtt minden esetben megbízott szakembernek kell ellenőriznie.

allvany-biztonsag

Mire kell ügyelni az állvány használata során?

Mint fentebb már írtuk, az állványt az első használat előtt az állványt használók által megbízott szakembernek meg kell vizsgálnia, hogy megállapítsa az állvány esetleges olyan hiányosságait, melyek balesethez vezethetnének. Tehát nem elegendő az a tény, hogy az állványt felállítók követték a gyártói utasításokat, az állványt használat előtt hozzá értő szakembernek kell ellenőriznie!

Abban az esetben, ha az állványon történő munkavégzés során hosszabb munkaszünet áll be, esetleg nagyobb vihar, esőzés, fagy, vagy bármely szélsőséges időjárási jelenség üti fel a fejét, az állványt a megbízott szakembernek ismételten át kell vizsgálnia, hogy leellenőrizze, nem történt-e olyan károsodás az állvány szerkezetében, mely veszélyeztetné a dolgozók testi épségét.

Emellett az állványt ellenőrizni kell: állványrendszerek esetében legalább havonta egyszer, egyéb állványok esetén pedig legalább hetente egy alkalommal.

Az állvány mindig csak teljes felépítés, szakértői ellenőrzés és az esetlegesen feltárt hiányosságok pótlása után vehető használatba! Félkész, vagy félig már lebontott állványzaton tilos a munkavégzés.

Az állványon változtatni, kizárólag az állvány felállítójának, vagy minimum annak beleegyezésével szabad!

Az állványról történő leugrás, vagy a tárgyak, már nem használt munkaeszközök, hulladék ledobása szigorúan tilos!

Állványozás szolgáltatásainkkal segítünk biztonságosabbá tenni az állványon történő munkavégzést!
Ha állvény bérlésre, állványozásra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!